Hjem   Om Paulus   Ikon fremstilling   Bestillinger   Om mig    Biblen 1933 elektronisk    Nyhed Ikon Rammer   JuleIkon 2007   Links   Mail me
Per Blaabjerg Om kilden Paulus

Læs lige først et par linier her..

Romerbrevet 1..
Fra Paulus, Jesu Kristi tjener, kaldet til apostel, udvalgt til at forkynde det evangelium, som Gud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, evangeliet som hans Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds Søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til i hans navn at føre mennesker i alle folkeslag til tro og lydighed. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus.
Dette udsagn det mest ultimative og historiske korrekte vidnesbyrd til dato.

Hvorfor..

Enkelt, - Paulus var overmåde skriftlærd, veluddannet og havde foretræde i det øverste råd inden for den jødiske tete, det øverste præsteskab. Noget vi i dag ville jævnføre Højesterets dommere ect. Altså en meget anset, agtet og pålidelig mand.

Han er samtidig en af de få samtidslevende, som beskriver hændelser og reflektioner over udviklingen i det første spæde kristne samfund.

Finn Abrahamowits en Jødisk forfatter, skriver om denne problematik i en af sine mange bøger " Jesus En biografi "


Citat:

Her kommer to oplysninger, der kan være overaskende for en del evangelielæsere og kirkegængere.
Ingen af Evangelisterne har været øjenvidne til det de fortæller om. Og man ved ikke hvad de hedder. Man ved end ikke med sikkerhed, hvor de kom fra, og hvor de var, da de redigerede det materiale, der stod til deres rådighed.

Lukas nævner det direkte i sin indledning: "Efter mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjener, har jeg også besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilius, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i." (Luk 1,1-4).

Lukas skriver omkring 50-60 efter Jesu død på korset. På hans tid er der adskillige beskrivelser i omløb. Med årene kom der flere. I begyndelsen af det 2. århundrede var der flere grene af kristendommen. De næste århundreder havde mange stridigheder om den rette tro og de rette evangelier. Man kæmpede hårdt mod det, man kaldte kættere.

Gnostikkere var en gruppering blandt dem. men der var flere andre. Nogle havde deres egne evangelier. Først i år 185 blev det afgjort, hvilke evangelier der kunne regnes for kanoniske. Det skete med Irenæus, der var kristen biskop i Lyon.

Han erklærede, at der var fire og kun fire evangelier, der var inspireret af Helligånden, og at de var skrevet af personer, der hed Matthæus, Markus, Lukas, og Johannes.  Det var omkring hundrede år efter, at evangelierne var skrevet.


Citat slut.


Derfor er breve skrevet af Paulus i direkte samtid, mere historisk korrekte end de fire evangelier tilsammen.

Det Paulus skriver er ikke hundredårige gamle betragtninger - vendt og drejet i et mylder af fortolkninger, men en intilligent, direkte og knivskarp betragtning omkring de faktiske forhold for ham selv og de kristne i midten af år 50, dvs. omkring 14 år efter Jesu død og genopstandelse.

Yes You got Mail my freind..

Læs lige hvad det var han skrev øverst i starten, - det er altså stærke sager der burde få dine nakkehår til at rejse sig.